Visie bewegingsopvoeding

image

VISIE BEWEGINGSOPVOEDING

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding leren de leerlingen heel wat vaardigheden. 
Onze turnleerkrachten dragen bij om stappen te maken in de persoonlijke groei van onze leerlingen, 
zowel op motorisch als op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. 
Tijdens het maken van het jaarplan, de lesvoorbereiding, het geven van de lessen als evaluatie, 
gebruiken ze de schoolvisie en het leerplan ZILL als rode draad om de eindtermen te bereiken.

LEVENSLANG SPORTEN

Plezier beleven is noodzakelijk om levenslang te willen sporten.
Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen met veel ‘goesting’ en ‘leervreugde’ de lessen ervaart.
We maken onze lessen eigentijds en vol nieuwe uitdagingen.
Regelmatig werken we samen of leggen we linken met sportclubs uit de buurt.
Dankzij MOEV kunnen we aan extra activiteiten zoals zwemwedstrijden, veldloop, rollebolle, ... deelnemen.
We zijn ervan overtuigd dat het uitwerken van een gevarieerd aanbod en schooloverstijgende sportdagen bijdragen tot levenslang sporten.

FAIR PLAY

Dat het plezier van sporten
staat of valt met fair play,
willen we onze leerlingen meegeven. Door hier in alle lessen aandacht aan te schenken
zien we het respect voor elkaar groeien.
We merken dat onze kinderen de fair play rituelen doortrekken naar de speelplaats.

KLASOVERSCHRIJDEND

We maken samen onderwijs:
leerling, leerkracht en ouder.
We geloven in elkaar, houden rekening met elkaar. We geven vertrouwen zodat iedereen zich van z’n beste kant kan laten zien.
We zijn positief en geduldig en geven iedereen de ruimte om z’n talenten te ontwikkelen.
Want samen kunnen we bergen verzetten.

ACTIEVE VERPLAATSINGEN

Vaardig zijn in het verkeer draagt bij tot zelfredzaamheid.
We gaan er niet van uit dat alle kinderen dit thuis meekrijgen.
We organiseren verkeerslessen vanaf de tweede kleuterklas en ronden dit af met het grote fietsexamen en verkeerstoets in het vijfde leerjaar. Om deze vaardigheden te oefenen doen we zo goed als alle verplaatsingen actief (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer).

ZWEMMEN

In de lagere school gaan we zwemmen met het tweede en het derde leerjaar. Hier leggen we de nadruk op het veilig kunnen voortbewegen (tweede fase) om vervolgens de zwemstijlen verder uit te diepen (derde fase).
Bij leerlingen waar het leren zwemmen moeizaam gaat, vragen we aan de ouders om een extra inspanning te doen.


EVALUATIE IN DE TURNLES

Jezelf voelen groeien en evolueren, maakt je fier. We proberen onze leerlingen dan ook steeds uit te dagen op hun niveau. Onze bewegingslessen houden meer in dan bewegen alleen.
Onze rol als leerkracht is de leerlingen motiveren om nieuwe uitdagingen te durven en niet op te geven.
Ook al wil dit zeggen dat we een stapje terug gaan.
Dat leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen is ons uiteindelijke doel.

SPORT BUITEN DE TURNUREN

Leren zorgen voor je eigen lichaam is niet afgebakend tot twee lesuren.
Ook tijdens de gewone lessen wordt er bewogen.
Van bewegingstussendoortjes, one mile a day tot het buiten lesgeven.
Wij bieden ook middagsporten en sport na school aan.
Hier maken heel wat leerlingen gebruik van.

KLEUTERS VS LAGERE SCHOOL

Kleuters worden op een andere manier uitgedaagd dan leerlingen van de lagere school.
We spreken de fantasie van de kleuters en de leerlingen van de eerste graad heel vaak aan.
De oudere leerlingen vragen meer een sportgerelateerde insteek. We voorzien een geleidelijke aanpak van grenzeloos bewegen naar gecontroleerde acties, van korte aandacht- naar lange aandachtsspanne, van alleen bewegen naar rekening houden met medeleerlingen, enz.
Wij voorzien deze geleidelijke aanpak in het jaarplan en in onze leerlijnen.

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search