Schooluren


MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
Klastijd
8u25-10u05
8u25-10u05
8u25-10u05
8u25-10u05
8u25-10u05
Speeltijd
10u05-10u20
10u05-10u20
10u05-10u20
10u05-10u20
10u05-10u20
Klastijd
10u20-12u
10u20-12u
10u20-12u
10u20-12u
10u20-12u
Middagpauze
12u-13u25
12u-13u25
12u-13u25
12u-13u25
Klastijd
13u25-15u20
13u25-15u20
13u25-15u20
13u25-15u

Klastijd

De lessen beginnen 's morgens om 8u25 tot 10u05.
De lessen worden hervat om 10u20 en eindigen om 12u00. 
's Middags beginnen de lessen om 13u25 en eindigen ze om 15u20. 
Op vrijdag eindigen de lessen om 15u00.

Speelplaatstoezicht

Het speelplaatstoezicht begint 's morgens 15 min voor de aanvang van de lessen om 8u10.
De voormiddagspeeltijd is dagelijks van 10u05-10u20.
ImageWij verwachten dat de leerlingen stipt aanwezig zijn bij de aanvang van de lessen! 

Dit geldt eveneens voor de kinderen van de kleuterschool.

Indien je te laat bent, om welke reden dan ook, moet de school verwittigd worden. 

Bij aankomst meld je dit aan het secretariaat of de directie.

De schoolpoort sluit om 8u25. 
Bent u te laat? 
Dan gaat de poort voor de laatkomers weer even open om 8u40.

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search