Smartschool

Image

Smartschool

Smartschool is een digitaal leerplatform
en een uitbreiding van ons schoolnetwerk
dat via internet toegang biedt tot een leeromgeving
waarin u het klasgebeuren van uw kind(eren) kan volgen (klasblog),
op de hoogte wordt gehouden van het schoolgebeuren via nieuwsberichten, met leerkrachten en directie kan communiceren,
etc

Het smartschoolplatform van onze school: angelusinstituut.smartschool.be

U kan ook klikken op het S-icoon rechtsboven deze website
of de knop onderaan deze pagina. Zo komt u er automatisch terecht.

In september krijgt elke ouder van onze school een gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen voor het gebruik van Smartschool.

Ouders die reeds over een gebruikersnaam en wachtwoord van ons platform beschikken, kunnen deze behouden en dit tot zolang uw kind(eren) ingeschreven is (zijn) op onze school.

Alle informatie op Smartschool is enkel toegankelijk via het leerplatform,
d.w.z. dat enkel gebruikers met een geldig wachtwoord deze informatie kunnen raadplegen.

Image

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search